ENSA-Företagsgrupper

Box 6109

141 06 ,Kungen Kurva.

Fax: 08-646 45 84,

E-post: afrostability@gmail.com

 

Plan för verksamheten

ENSA – Företagsgrupper och Förvaltning Trust

 

Initiativtagare:

(EIAEC) Executive Intelligence African Economy Council

Företagsnamn:

EIAECs utstående utvecklingsprojekt för- Economy Network Skandinaviska Africa

Företagstitel

Economy Network Scandinavia Africa (ENSA)

 

 

Företagsmål:

Att etablera (ENSA) - företagsgrupper

 

 

Företagsledare:

Osaremhen Okodugha

 

 

Företagsassistent:

Gloria Tikolo

 

 

IT-chef:

Jan Ternhag

 

 

Samordnare:

Syd-centre, Manuel - kontaktnät på eget språk och Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 

 

Företagsbeskrivning

EIAECs utstående utvecklingsprojekt vill etablera Economy Network Scandinavia Africa (ENSA).

(ENSA). Företagsuppdraget är att skapa nya anställningsområden så det blir fler nya jobb, att hjälpa affärsverksamhet och småföretag att utvecklas och bidra till det genom (ENSA)- Företagsgrupper. ENSAs nätverk inom kommers verksamheten ska basera sina verksamheter på import och export tjänster, angående inhemska produkter och varor som Svenska och Skandinaviska företag ska uppmuntras att importera och exportera, för att ett ekonomiskt nätverk för utbyte av teknik för ekonomisk utveckling i samman bet Africa Skandinavien ska etableras.

 

Samarbetet mellan Skandinavien och Afrika kommer att hjälpa till att skapa nya områden för Skandinaviska företag att investera i. Detta kommer ENSA- Företagsgrupper att initiera och övervaka. ENSA Kommersiella nätverk kommer att hjälpa att motivera Svenska och Skandinaviska företag att importera Afrikanska varor. Projektet ska fungerar för att arbeta Afro- Svensk småföretags verksamhet utvecklas, för att kunna ge jobb till afrikaner som bor i Sverige och hitta nya områden som kan ge nya jobb i allmänhet. ENSA- företagsgruppers aktiviteter i Sverige ska starta från en gräsrots nivå att hjälpa invandrare att komma in på arbetskostnaden genom att starta småföretag och arbetskooperativ. Särskilt viktigt är det att rikta åtgärder mot kvinnornas utsatthet. Det finns ett stort behov av att invandrarkvinnor ses som en tillgång. ENSA kommer att hjälpa invandrarkvinnor med administrativa affärsskickligheten, förse dem med administrativa arbeten i företag för att skapa kvinnointegration i affärsvärlden och skapa industriella kvinnoaktiviteter.

 

En resurs i det

Globala samhället

 

MÅNGFALD LÖNAR SIG

 

Om Sverige och Stockholmsområdet ska ligga framme internationellt är det hög tid att ta till vara de konkurrensfördelar den bladrede befolkningen innebär. Misslyckad integration är slöseri med talang och pengar.

 

Tillväxten och konkurrenskraften förbättras om invandrarföretagarnas resurser utnyttjas bättre. Mångfalden bland företag och företagare stimulerar. Kreativa människor kan hjälpa till att utvecklas företagen och öka vinster och marknadsandelar.

 

Invandrare med kompetens från andra kulturer ökar kreativiteten genom att de bildrar med olika perspektiv och en vilja att bryta konventionella arbetssätt och konforma tankegångar. De har ofta nya och andra idéer och stimulerar konkurrens och utveckling. Heterogena grupper löser problem bättre och skapar förutsättningar för oväntade analyser.

 

Allt fler av framför allt de större förtagen har insett vikten av mångfald. I Stockholm arbetar bland annat Ericsson, Telia och Stockholm Energi för att skapa etniskt blandade personalgrupper. Mängder av litteratur kring mångfald och (Diversity Management) ges ut, och företagen formulerar mångfalds strategier. Länder som ligger långt långt framme är Australien, Storbritannien och USA.

 

Det är viktigt att det finns förebilder. Här behövs såväl framgångsrika invandrare i alla delar an organisationen, även på ledande positioner.

 

SLÖSERI MED RESURSER

 

I dag kommer många ur en välutbildad och intellektuell medelklass från en modern storstadsmiljö. Av invandrarna som kommer till Sverige i dag har en fjärdedel eftergymnasial utbildning. Det är en betydligt högre andel akademiker än bland infödda svenskar. Att så stor del av invandrarna har en höger utbildning beror bland annat på att politiska flyktingar äger företräde att kom till Sverige.

Trots att andelen högutbildade invandrare är stor har de nyanlända svårt att komma in på den svensk arbetskostnaden. Bland de högutbildade uppges endast cirka en tiondel arbeta med sådana uppgifter som är relevanta för deras utbildning. Det finns många exempel på civilekonomer som går arbetslösa eller arbetar som städare och lagerarbetare trots att de har gedigen arbetslivserfarenhet, är kunniga på data och administration och talar närmast perfekt svensk samt ytterligare tre, fyra språk. Högutbildade invandrare utgör en grupp som borde vara mer representerad och positionera i det svensk näringslivet.

 

För svensk företag som vill bearbeta marknader utför Sverige kan välutbildade invandrare med erfarenhet av internationell handel samt breda språkkunskaper vara en tillgång. De har en unik kompetens genom sin kännedom om utländska marknader och om språk, kulturer och kulturella koder.

 

Lösning

 

ENSA- Företagsgrupper ska centralisera sitt kriterium som en orienterade företagshanterare av förtjänsterna och dela direktörskapet. Detta för att skapa ett topp företag som ska arbeta med att föra fram parterna i ENSA- Företagsgrupper på den internationella marknaden.

ENSA- Företagsgrupper som ett aktiebolag, ska skapa ett fungerande samarbete med de föreslagna storföretagen. ENSA- Företagsgrupper ska sälja förtagens aktier till aktieägare som är intresserade att köpa andelar av ENSA- Företagsgrupper. Varje aktieägare ska köpa aktier för minimivärdet av ENSA- Företagsgrupper, därför att det är värt att sälja till aktieägare till det värdet under det första året.

 

Helhetsvinsten ska bestämma vad som kommer bli inkomstvinsten för aktieägarna de första två åren. Och i enlighet med detta så ska under de två åren då ENSA- Företagsgrupper självetablera sig 

som företaget kommer att presentera nya aktier priset, vilket betyder att det ska lägga fram ett nytt aktierna. Det ska ges ut begränsat med aktier för företaget under de två första åren. Detta kommer att gälla i vilket som helst land där ENSA- Företagsgruppers principer så ska det ske främst för företagets hemma lands fördel.

 

ENSA- Företagsgruppers marknadsunder sökningsdepartement ska leta efter information om allas storföretags bakgrund som är föreslagna att dela aktier ägande med ENSA för att sälja andelar i företaget till aktieägare från ENSA- Företagsgrupper.

 

ENSA- Företagsgrupper ska försöka upprätta femåriga samarbetskontrakt med alla Skandinaviska och Svenska företag som är intresserade av samarbete. ENSA- Företagsgrupper ska kräva skrivna kontrakt med all sort verksamhet som ska skapas och förvaltas i Afrika och andra delar av världen. ENSA ska stötta projekt från småföretag och affärsverksamheter under ENSA:s gemensamma namn. ENSA ska etablera sig i Sverige och arbeta med att ta hand om verksamhet som ska förvaltas projekten i allmänhet under olika aspekter av kooperation. I arbetssamarbetet Afrika- Skandinavien genom ENSA ska huvudkontoret för alla projekt i utveckling ligga i Sverige under namnet ENSA- Företagsgruppers högkvarter och se över avdelningar i Afrika.

 

Bakgrund: ENSA- företagsgrupper är ett företag som bildades med bakgrunden av en förening med syfte att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. ENSA- planerar ett utvecklingscentrum, där afrikanska män, kvinnor och ungdomar med olika bakgrund, kompetens, erfarenhet, intentioner och behov kan finna möjlighet att utveckla sig genom:

 

.Kompetenshöjning

 

.Språkundervisning

 

.Information inriktad på ”framtida jobb”

 

.Företag som skapar sysselsättning

 

.Att stimulerar entreprenörs anda bland afrikaner

 

.Att stödja afrikanska småföretagare.

 

Varför ett företagsprojekt?

Vi ska försöka att kraftigt minska arbetslösheten till 2010-2011.

 

Hur ser situationen ut bland afrikaner i Sverige?

Hög arbetslösheten bland all invandrargrupper.

Lågt antal företagare bland afrikaner jämfört med utomjordiska grupper. Dagens ”starta eget”

kurser är inte tillräckliga anpassade till afrikaner för att de på riktigt ska kunna starta eget.

Stat och kommun som är de största arbetsgivarna, har anställningsstopp. Lågt förtroende hos arbetsgivare för att anställa afrikaner. Samtidigt har det visat sig att företagsskapande inom invandrargrupper inte bara ökar försörjningsmöjligheterna för företagarna själva utan även skapar arbetsmöjligheter för andra människor inom samma grupp.

 

Projekttid: fem år och uppföljning

 

Syfte:

Att ge afrikaner nödvändig kunskap och stöd att starta egna företag och att kunna försörja sig utan socialbidrag.

Företaget är inriktat på de mer än 10 00 Afrikaner som bor i Stockholms län

Att öka deras försörjningsmöjligheter genom att starta:

 

*Företag

*Kooperativ

*Ekonomisk förening

*Projektskapande jobb

*Praktik stipendium för undomarbetslösa för praktik utomlands.

 

Program:

Ett paket program som består av olika moment och som ska drivas under två års tid för 24 deltagare. De får möjlighet starta egen kurs och uppföljning för att underlätta planering, finansiering och etablering. En undersökning inom målgruppen har visat att 99% av de afrikaner som går en vanlig kurs för att starta eget starta aldrig eget på grund av bland annat oförmåga att kunna göra egen marknadsanalys och finansierings svårigheter. Detta program ser till att dessa brister fylls.

Moment 1:

Kursen inleds med fyra veckor teoretisk utbildning (se programinnehåll)

Samtidigt innehåller programmet ett stort och organisatoriskt arbete. Deltagarna ska fördelas i olika grupper:

 

a) de som redan har verksamheter

 

b) de som bara har en affärsidé

 

c) de som vill arbeta tillsammans i form av kooperativ

FÖRETAGSUTBILDNING

Beroende på vilken grupp man tillhör kommer företaget att bearbeta strategier och arbetsplaner anpassade till varje deltagare. Problemlösning och resultatinriktade metoder ska vara huvudmetoderna.

Under inlednings fasen definieras uppföljnings- och utvärderingsnormer som ska vara väl anpassade till affärsidéer och deltagande.

Deltagarna ska initieras till e-mailkommunikation på så sätt att även läxor och informationer ska informeras om Webbserver och dess möjligheter till marknadsföring.

Vecka 1

   - Utvärdering av deltagarna

   - Utvärdering av idéer och typ av verksamhet

  - Gruppindelning

 

-Utvärdering av deltagarna

 

Vecka 1  

- Utvärdering av deltagarna

- Utvärdering av idéer och typ av verksamhet

- Gruppindelning

 

Vecka 11 - Teoretiska övningar

Vecka 111 - Praktiska övningar

Vecka 1V - Praktiska övningar

 

Programinnehåll:

1. Marknadsanalys/marknadsföring:

·Affärsidé, analys och utveckling

·Målsättningar

·Målgruppanalys

·Kundanalys

·Konkurrensanalys

·Markering-Mix

·Starka och svaga sidor

·Verksamhetsplanering

·Resursplanering

·Affär/handlings/marknadsplan

                     

2. Administration:

*Nödvändiga administrationsrutiner

*Affärskommunikation (affärssvenska/affärsengelska)

3. Bokföring/Moms redovisning

4. Grundläggande företagsekonomi / valutakurs

5. Affärsjuridik: verksamhetsrättigheter, skyldigheter som juridik person. Avtal, kontrakt.

6. EU- kunskap och regler: Svenskar företag regler av inhemska reglar men också av EU- regler. Detta innebär framför allt stora möjligheter för stöd till utveckling – Därför är det oerhört viktigt att anpassa `företagsprojekt´ till EU.

7. Datakunskap, IT – användning bransch – kunskap

8. Grund kunskap i export/import

A. Svenska marknaden och distributions kanaler

B. EU- marknaden

9. Sälj teknik

10. Arbeta med dataregister och databas

Moment ska bestå av en 4 veckors kurs där deltagarna kommer att få olika konkreta informationer om kurs metodiken, arbetsformer och grundläggande kunskap för att starta programmet.

Därefter kommer programment att försätta i form av uppföljning till 3 gånger varje månad. Syfter med detta är att ge möjlighet för deltagarna att utveckla och arbeta med deras företag eller verksamhet.

 

Moment 2: 

Uppföljning av företagare och deras verksamhet

*Inför startfasen:

De flesta afrikaner har svårigheter med finansiella resurser och kontakter för att underlätta lån för investerings kapital. Projektet föreslår en Referensgrupp som består av:

*Stockholm kommun

*Länsstyrelsen

*SML

*Länsarbetsnämnden

Studiemedel

De blir nödvändigt att ersätta deltagarna för studie dagarna i form av studiebidrag (66dagar) kontakter har tagits med länsarbetsnämnden (vi har en kontaktperson där) finansiering av en starta -eget- kurs. Andra möjligheter undersöks hos CSN.

Samtidigt inriktar kursen framför allt till arbetslösa som har a-kassa eller KAS.

 

En annan möjlighet är t. Ex en kommun betalar för sina invånare.

Studieschema

Jan. 2010  V40-V44 1/10-31/10: 31 dagar (Se moment 1 på sidan 2)

Feb. 10

3 dagar

Jan. 2011:

1 dag

Mar. 10

2 dagar

Feb. 11

1 dag

Apr. 10

2 dagar

Mar. 11

1 dag

Maj.10

2 dagar

Apr.11

1 dag

Jun. 10

2 dagar

Maj.11  

1 dag

Aug.10

2 dagar

Jun.11

1 dag

Sep. 10

3 dagar

Okt.11

1 dag

Okt. 10

3 dagar

Nov.11

1 dag

Nov.10

1 dag

Dec.11

1 dag

Dec.10

1 dag

 

 

 

 

Antal studie dagar:

Jan. 10         31 dagar       

Nov. 10 Sep. 10               25 dagar

Okt. 10 Juni 10                10 dagar

Total            66 dagar

EIAEC- Executive Intelligence African Ekonomi Council ; CENTER ska vara huvudministratör för ENSA- Företagsgrupper utbildning kursen och anordna:

-Administration

-Lokal

-Kurs material

-Utrustningar

-Marknadsföring

Under hela programmet kommer deltagarna att ha till datorer, rådgivning och vägledning. Kontakter har tagits med olika specialister, undervisningsfirmor och företag för att medverkar med olika kurs moment och föreläsningar.

 

Marknadsföringsstöd. Företaget ska hjälpa deltagarna att planera och finansiera startfasen, lär dem att driva ett företag/ Verksamhet genom att arbeta med:

·Kundkrets

·Konkurrens analys

·Prishantering

·Marknadsföring

 

De får stöd av Webbserver att marknadsföra sig genom Internet. En referensgrupp bestående av några myndigheter kommer att medverka som dörr öppnare. Med datorer och andra utrustningar får de möjligheter att etablera sig i företaget avdelning billigt.

 

Förväntningar: Skapa 24 nya ENSA- företagsgrupper avdelning som kommer att anställa minst 1 till 3 personer i företaget.

 

Utvärdering

Från December  ska utvärdering av programment och informationsspridning börja. Hur många företag lyckas och varför? Vilka justeringsåtgärder? Hur kan positiva slutsatser spridas till hela målgruppen och även till andra invandrargrupper?

Företag kommer att utfärda speciella utvärderingsblanketter för detta och diskussionsmöten ska organiseras.

 

Moment 3:

Samarbetsnätverk

 

Förutsättningen för att invandrarföretagare ska lyckas i det svenska samhället är ett samarbete med svenska företagare och företagsförbund. Därför innehåller företagsprojektet:

Sponsring:

Syfter med detta är att ge en personlig handläggare till varje person som kommer att starta ENSA- företagsavdelning. Den handläggaren ska ha drivit företag i Sverige för att kunna vägleda.

 

Deltagare som har inte kunnat starta någon verksamhet ska ändå få möjlighet att lära sig konkret om företagsdrift genom praktik vid ett företag.

 

Fördjupade kontakter har tagits med ”Företagens Riksorganisation” som har över 100 000 medlemmar. Vi tog kontakt med ”Företagarnas Riksförbund” och ”Grossisternas förbund för handel”. Förutsättningarna att bygga upp nätverket är mycket goda.

Vi har fått löfte från Vuxenskolan att de ska stödja projektet med administration och organisation.

 

Internationell partnerskap:

Företaget har knutit kontakt med en stor organisation som har flera års erfarenhet av liknande frågor, vi kommer att samarbeta kring erfarenhets utbyte.

Företagsbesök

Syfter med detta är att ta direkta kontakter med företag, olika företagsbesök där man presenterar:

èEIAECs CENTER med sina 400 akademiker och medlemmar.

èPresentation av afrikanska förtagare, produkter och affärs idéer

èEtt kullturellt uppträdande som visar afrikansk folkdans, konst, film industri, teater, friidrotts och modevisning berättelser etc...

 

Syfte:

·Oka integrationskulturen inom företag.

·Upprätta samarbete mellan afrikanska och svenska företagare.

·Stimulera gemensamma projekt/företagare där svenskar och afrikaner arbetar sida vid sida.

·Anpassa företaget till framtidskultur.

 

Moment 4

 

I dagens läge finns det några små afrikanska företag i Stockholms län och i landet, men dessa har det svårt att utvecklas av flera orsaker. Därför är det angeläget att projektet bildar långsiktiga och trovärdiga förhållanden med dem och bygger upp kundrelationer. Företag ska kartlägga dessa företagare och deras aktivitetsområde. Man ska kunna bearbeta anpassade lösningar.

 

Konsultutbildning och verksamhet

 

Syfte:

             Att utbilda 12 konsulter genom verksamhet som ska:

1Tillfredsställa ökade konsultbehov från afrikanska småföretagare.

2De kommer att ha bra kunskap om det svenska administrations-systemet och näringslivet för att kunna bearbeta nya möjligheter till ett positivt ekonomiskt utbyte mellan svenska och afrikanska företag. De ska kunna marknadsföra svenska företagsprdukter i Afrika och afrikanska i Sverige.

3Detta hjälper flera kommuner, företag och organisationer har uttryckt önskemål om att öka sin kunskap om afrikaner bosatta i sverige.

 

Meningen med en sådan här kurs verksamhet är att ge en praktisk och realistisk bild av affärs- och näringslivs- världen och därför ska man besöka både företag och myndigheter för att öka deltagans kunskap om sin bransch.

 

De olika kursmomenten är nödvändiga förutsättningar för att afrikaner chanser att driva ett företag i sverige och att lyckas. Ett ämne som ”export/import” har valts därför att de flesta vill syssla med aktiviteter i internationell handel. Konsulter ska kunna behärska dessa kunskaper som afrikanska företagare kommer att behöva.

 

Under företagsutbildningen ska deltagana fördelas och specialisteras i olika inriktningar:

·Företagsredovisning.

·Export/import och svensk näringsliv och EU- kunskap

·Utredare i samhällsfrågor(familj, kvinno- integration, arbetsmarknadsfrågor).

 

èPersonliga planer ska göras och varje deltagare ska arbeta med ett förtagområde beroende av vilken inriktning man har valt.

èDeltagarna ska få data- och internetkunskap

èUppföljningsplaner och utvärderingsnormer ska bearbetas tillsammans med deltagana.

èDeltagare som önskar starta eget ska uppmuntras och koperativformen ska prioriteras genom ENSA – Företagsgrupper.

 

EIAEC(Executive Intelligence African Economy Council)- nätverk: alla deltagare får tillgång till EIAEC:s Web hotell där de kan marknadsföra sin kompetens eller sitt företag. En e-mail server ska göra det möjligt att kommunicera med varandra och med ENSA- företagsgrupper projektet.

 

Information ska skickas till olika kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Förväntad effekt av ENSA-Företagsgrupper i växtkraft

 

Efter fem år av företagsutbildning. Företaget ska etablera nätverk som redan bli startade under företagsutbildning tiden med stora företagarna, för skapa kooperativa former för att etablera ENSA- chamber of commerce i Sverige och Skandinavien som kommer att påverka till: att åstadkomma en tydligt ökad förändrigsbenägenhet och kompentensutveckling hos ENSA- Företagsgrupper för att förbättra programment hos företagen när det gäller deras konkurrenskraft som växtkraft i samarbetet med andra företagare och stora företag i Sverige företrädesvis Skandinaviska företagarna.

För att utveckla ekonomiskt nätverk i nätverket av samarbete som ska hjälpa till främja ny arbetsmarknad och investerings möjligheter i ett partnerskap Scandinavia Afrika.

 

En av förutsättningarna för långsiktig utveckling och tillväxt i näringliga kommer till användning på 

 bästa möjliga sätt. En av de stora resurserna i Stockholmregionen ligger i den mångfald som finns i befolkningen.

Grunden till ett sådan ligger i att de människor som bor ock verkar i regionen har idéer och kraft att skapa utveckling och ENSA- Företagsgrupper tillväxt.

 

Mål och strategi

 

ENSA- Företagsgrupper kommer att förbättra företagen konkurrenskraft av Import och Export vid ENSA- Chamber of commerce för att öka beredskapen och förmågan hos anställda och företag för att aktivt verka för förnyelse och skapa flera jobb.

 

Det mest positivt resultatet av utvecklingsprogrammen är deltagarnas utveckling som företagsledare och som människor under kursperioden. Självförtroendet ska stärka och företagsavdelning som kommer att starts ska avsevärda bätttre på att presentera sig själva och sina avdelning och företag för att expandera. Flertalet är mycket positiva för framtids företag när det gäller vinst, omsättning och antalet anställda.

Målet är det för att skapa kometensutveckling som går hand i hand med en utveckling av ENSA- Företagsgrupper för att främja nya sätt av jobb för att organisera arbetet i den nya arbetsmarknaden i det ekonomiska nätverket Scandinavia Afrika för utbyte av högteknologi och behov är investering plan och kometensutveckling.

 

Målgrupp

 

ENSA- Företagsgrupper kommer att spela en viktig roll som vänder siig i första hand till kivnnor och män i företagen på arbetsmarknad som anställer dessa målgrupper.

 

Insatsområden

 

·ENSA- Företagsgrupper i nätverket kommer att skaper kometensutveckling som hänger samman med en förändrad arbetsorganisation och utveckling av företaget, för att analysen ska mynna ut i en handlingsplan som kommer att ligga till grund för det fortsätta artetet på arbetsplatserna.

 

·Handlingsplanen genomförs inom företaget delta i kometensutveckling genom Interna insatser med stöd av studieförbund och utbildningsföretag som Offentliga utbildningsammordnare. Områden i första hand som är aktuellt för kometenhöjande insatser för produktutvecklingen för omvärldskunskap och Internationelisering av ekonomi nätverket av import och export av produkten det finns behov att upphjöja företages produktutveckling och företages växtkraft.

· 

·Företags nätverk syfter till att stimulera samverkan mellan företag för att anstalla Externa resurser genom samarbete med andra deltagande företag i ENSA- Företagsgrupper till att påverka arbetsmarknaden positivt.

 

Checksystem

 

ENSA- Företagsgrupper kommer att ha formen av kompetenscheckar som ska täcka upp till 50 procent av företagets kostnader i formen av lön som räknas in för de anställda som deltar i företagens roll.

 

För att få del av kompentenscheckarna i ENSA- företagsgrupper ska man uppfylla krav i yrkesroll som bekräftas med facklig lag för bredda anställnings krav och uppfylla krav av facklig företrädare för anställde i företaget.

 

Regionalt partnerskap

 

ENSA- Företagsgrupper partnerskap bildas i varje län. I partnerskapen ingår representanter för arbetsmarknadens parter som ska delta med flera regionala organisationer, kommuner, landsting och myndigheter.

 

Partnerskapen regionala planer bedömer vilket struromvandlingen av nu och i framtiden kommer att påverka ENSA- Företagsgrupper anställda i småföretag samt hur företagen bätttre ska klara dessa förändringar, som i plannerna kommer att beskriver och bedömer också länets generella kompetensbehov i behoven som varierar mellan kvinnor och män i arbetsmarknaden.

Partnerskapen har tagit med ” Internationell Företags förening i Sverige ”, ” Förtagens Riksorganisation ” ” Företagarna Riksförbund ” och ” Grossisternas förbund för handel ”. Förutsättningarna att bygga upp nätverket är mycket goda som fördjupar kontakter med stora företag i Sverige företrädesvis Skandinavien företagarna. Företagarna i Sverige för att bygga upp ekonomi nätverk med ENSA- Företagsgrupper är: ”  Volvo ”, ” Ericsson ”, ” ABB ”, ” SAAB ”, ” Scania ” ” Electrolux ”, ” SL ”, ” Telia ”, och organisationer som landbruksorganisation plan verksamheten med utomlandsföretagarna i Afrika om södra Sahara. Investering plan det kommer att anordna nytt sätt av arbetsmarknad och samarbetsmarknad till att anställa och till att bredda delaktigheten av berörda parter på arbetsmarknaden.

 

ENSA- Företagsgrupper programmets innehåll

 

10 år period utvecklingsprocess

Fem år för Företagsutbildning

och andra fem för företagsresultatet fortsättning.

 

Kapacitetsbyggande

 

ENSA- Företagsgrupper ska etablera en Skandinavisk Chamber of Commerce i Afrika.

Den ska också etablera en Afrikansk ENSA- Chamber of Commerce i Skandinavien som ska

se över företagens i ENSA- Företagsgrupper kommersiella intressen. Chamber of Commerce ska ha ansvar för följande:

Att orientera företag i affärsverksamhet och handel.

Att få företag att investera i verksamheter som passar.

Att undersöka marknader.

Att skapa investeringar

Att tillhandahålla listan över alla företag samarbetande med ENSA- Företagsgrupper i Sverige.

 

 

Uppbyggnad

ENSA- Chamber of Commerce ska bestå av följande direktör- Någon i Executive Council Economy Network Scandinavia Afrika, för ekonomiska affärer och finansiering.

- Huvuddirektör som har hand om ekonomiska affärer.

- Direktör för Scandinavia Africa Economy Network Policy som för fram handel och investeringar.

- Biträdande direktör som tar hand om turismfrågor.

- En direktör som sysslar med handlingsplaner och administration.

- En huvuddirektör för utveckling av ENSA tillgångar.

 

ENSA- Chamber of Commerce ska hjälpa Skandinaviska företag att investera i företag värda att investera i för att följande ska skapas:

- Varaktiga arbeten

- Diversifiering och expansion av tillverkningen.

- Utveckling och utforskning av konkurrenskraftiga områden.

- En möjlighet att den regionala ekonomiska välfärden växer.

- Hjälp till utveckling av små, mellanstora och mikroföretag.

- Arbetsregler baserade på inhemsk basis och rättigheter för konsumenterna.

 

ENSA- Chamber of Commerce ska etablera Inward Investment Inittiativen som ska assistera investerare i nåt ENSA projekt genom hela investeringsprocessen och göra det möjligt för de anlitande att få en mångsidigt utbud av professionella tjänster.

 

Dessa ska inkludera:

- Marknadsundersökningar

- Råd och ansökningar vid utbten

- Möjligheter och tänkbara växande områden såsom följande

·Jordbruk

·Konstruktion

·Tillverkningen

·Telekommunikationer och Högteknologisk industri

- Hur man bedriver affärer i Afrika

- Assistans vid export eller import

- Kartläggning av de parter man kommer att Evert samartbeta med och förvärv

- Strukturering av transaktioner över gränser

- Revisioner

 

 Ekonomiskt nätverksområde 1

 

Initiativtagande ENSA- Företagsgrupper ska skapa nya områden att investera i för svenska företag eller ideella organisationer som går ut på att utveckla jordbruk. Första prioriteringen i det ekonomiska nätveket Skandinavien-Afrika genom ENSA ska vara jordbruk i Afrika. ENSA ska försöka upprätta ett partnerskap med Svenska Lantbruksorganisationen för ett fungerande samarbete med Afrika som ska initiera små jordbruksföretag och affärsverksamhet.

 

ENSA ska skapa arbete både mänsklig och teknisk genom utbyte av teknik som ska arbeta åt affärsledningen för jordbruk och administration för att hjälpa småföretag och affärsverksamheterna att få tillgång till jordbruksmanskiner för att utveckla jordbruket för matindusrins utveckling återdistribution av mat för konsumenter i både Skandinavien och Afrika, kommer att ger möjlighet för att öppna nya jordbruksmarker i deverse föreslagna länder i Afrika för matproducerande och kommersiellt nätverk i import och exportaffärer. ENSA- Företagsgrupper ska bekämpa hunger i Afrika i samarbete med de nämnda organisationerna. Detta ska i sin tur ge de nämnda organisationerna ett bra namn i välgörenhetsfrågor.

 

De av ENSA föreslagna länderna för franchise bolaget är följande: Mozambique, Tanzania, Kongo, Uganda, Zambia, Sydafrika, Angola och Nigeria. Särskilt i Mozambique finns det hektar efter hektar av mark att kunna odla på som behöver utvecklas jordbruksmässigt för att producera mat. EIAEA (Executive Intelligence African Economy Council) har skapat kontakter och möjligheter för arbete i alla de nämnda länderna. Allt som behövs är redskap att arbeta med. Redskap som traktorer, lastbilar och maskiner att arbeta med i det nya jordbruksområde som kommer att öppnas.

 

 

Ekonomiskt nätverksområde 2

ENSA- Företagsgrupper som förvaltning trust, kommer att skapa samarbeten med alla sorter små företag och affärsverksamheter såsom hotell och motell. Det föreslagna franchisebolaget, ska skapas i samarbete med redan existerande affärsstrukturer. ENSA- Företagsgrupper ska försöka hitta partners i Scandic hotell och motell i Sverige för samarbete på området, för att utveckla turismindusri i Afrika. Samarbetet genom ENSA- Företagsgrupper ska hjälpa till att bygga upp restauranger för familjärt bruk för distribution av fast mat. När bolaget etablerats med franchise trust som ska samarbeta med Afrika ska det sk jobbmöjligheter och nya investeringsområden.

 

Ekonomiskt nätverksområde 3

 

ENSA- Företagsgrupper kommer att föra fram etablissemang av transportindustri med de befintliga Afrikanska småföretagen på transportens område. De befintliga verksamheterna är i behov av utveckling. Initeringsverksamheten genom ENSA- Företagsgrupper ska få företagen att utvidga deras verksamhet att ta passagerare och resande från en stad till en annan stad eller från ett land till ett annat land. Det föreslagna området att affärsutveckling ska bilda sig och förvaltas har potentialen att bli attraktivt för investeringar och kan bli kärnan för ekonomi, för ekonomisk utveckling. ENSA-

Företagsgrupper ska försöka etablera samarbete med följande svenska företag: metro, SL, Volvo, Scania, och SAAB, för att utveckla transpostindustri i Afrika.

 

 Ekonomiskt nätverksområde 4

 

ENSA- Företagsgrupper ska försöka att få skrivna kontrakt med svenska företag för att förvalta småföretag och affärsverksamhet på telekommunikationens område. Företag som Telia och Ericsson ska föreslås att bli samarbetspartner med ENSA- Företagsgrupper för att tillsammans hjälpa till att utveckla telekommunikationssystem i Afrika. ENSA- Företagsgrupper ska föra fram möjligheter för att hjälpa de förvaltade småföretagen och affärsverksamheterna att få fram redskap såsom elektronik och mjukvaror, Radio Acess AB, aktiva RF produkter, Implementation Metodologi Radio, testmetoder, mobiltelefonsystem, GSM, NMT och implementeringstjänster.

 

Telekommunikationsföretag i Skandinavien ska föreslås av ENSA- Företagsgrupper att bli samarbetspartner i teamarbete att utveckla telekommunikationer i Afrika, för att skapa nya anställningsområden i området, nya jobbmöjligheter och ny attraktivt verksamhet värd att investera i

 

ENSA- Företagsgrupper mål och syften

 

ENSA- Företagsgruppers mål och syften är att skapa kärnan av det ekonomiska nätverket Skandinavien – Afrika. ENSAs franchiserande protokoll vill uppnå skapande av attraktiv affärsverksamhet som är värd att investera i för Skandinaviska företag i Afrika. Och investera för vinst som kommer också de länder i Afrika som samarbetar med ENSA- Företagsgruppers i deras projekt till nytta. Projektet är EIAEC utsående utvecklingsprojekt för ett ekonomiskt nätverk. Det ska arbeta som en kombinerad enhet med de föreslagna stora företagen, för att skapa nya områden för anställning i den ekonomiska integrationen och utbyte av teknik för ekonomisk blomstren.

 

Syrelsekommitén för ENSA- Företagsgrupper, kommer att arbeta för att utforska nya områden värda att investera i för Skandinaviska företag som ska importera handelsvaror från Afrika i utbyte. Den framtida utvecklingen som ENSA kommer att göra är att starta ENSA Gruvföretagsgrupper som kommer att importera från Afrikanska länder till Skandinavisk tillverkning, koppar, diamanter, guld, smaragder, kobolt, natursgas och ädelstenar i allmänhet och andra råvaror, mat, bomull mm. ENSAs styrelsekommité kommer att se över framförandet av varje enskilt företags intressen för att de ska partners med ENSA- Företagsgrupper för att utveckla industri i alla de affärsaspekter som nämns här för ett marknadsnätverk för ekonomiskt kommersiellt utbyte av teknik.

 

Framtid Projektskonstnader av ENSA-företaget när det bli själv försörjande

 

För att projekten ska bli fulländade krävs först och främst publicitet, reklam och arbetsmöjligheter för publicerar. Detta beräknas att kosta 5.000.000 kr.

 

Kostnaderna för kontorshyrorna till samtliga ENSA- Företagsgruppers projekt kommer att kosta 40.000 kr. per månad. Under ett år kommer kostnaderna att bli 480.000 kr.

 

I fortsättning av ENSA- Företagsgrupper anställa ca. 100 personer som ska arbeta med att utveckla Economy Network Scandinavia Afrika. Lön för dessa personer beräknas bli 32.000.000 kr.

 

ENSA- Företagsgrupper ska ha en styrelse av 10 direktorer. De ska anställas för att föra företagets projekt. Månadsarvodet för var och en av dessa kommer att vara 15.000 kr efter skatt. Sammanlagt kommer konstnaderna för betalningen under en 12 månaders period att i början uppgå till 3.000.000 kr.

 

Beräknade kostnader till utbildning av de anställda i de olika arbetsuppgifter de kommer att ställas inför kommer att vara under en tvåårs period 500.000 kr.

 

Huvudanställda av ENSA- Företagsgrupper i framtidens arbeta

 

Huvuddirektör för ENSA- Företagsgrupper

Arvode per månad 30.000 kr + skatt

Ansvarig för marknadsföringen av ENSA

Arvode per månad 20.000 kr + skatt

Ordförande för ENSA

Arvode per månad 25.000 kr + skatt

Bokhållningsansvarig

Arvode per månad 20.000 kr + skatt

Tillgångsansvarig

Arvode per månad 20.000 kr + skatt

Sekreterare

Arvode per månad 15.000 kr + skatt

10 ENSA- Företagsgrupper -direktör

Arvode per månad 15.000 kr + skatt

 

 

Total budget inkomsts i framtidens företag komma in: 41.910.000 kr

 

Tidsplan

 

När projektet startar kommer att bero på när tillgång till finabsieringen finns. Den beräknade tidsplanen för att syarta projekten är dock följande:

 

1- Den officiella administringen av ENSA kommer att börja den 2:a maj 2010.

 

2- Den officiella publiceringen av tidningen och början av reklammakeriet kommer att börja den 2:a juni 2010.

 

3- Den officiella kontraktskrivandet med ENSA samarbetsvilliga organisation kommer att börja den 15:a augusti 2010.

 

4- Den officiella affärsverksamheten för det ekonomiska nätverket Skandinavien – Afrika ska                  börja 15:e september 2010.

 

5- ENSA- Företagsgruppers områdesuppdelning kommer att officiellt börja 15:e oktober 2010.

 

6- Marknadsföringen av företaget kommer att officiellt börja 15:e november 2010.

 

7- Skapande utan jobb föreslås att starta 15:e december 2010.

 

8- ENSA- Företagsgrupper ska officiellt starta utforskningen av nya områden för Skandinaviska och Svenska företag i Afrika att investera i 15:e januari 2010.

 

9- Den officiella början till att skapa nya anställnings- och investeringområden och ekonomiska utbytesområden av teknik ska starta 15:e februari 2010. Fler företag i både Skandinavien och Afrika kommer att uppmuntras att bli partner i ENSA- Företagsgruppers protokoll i Import-/ Exportaffärer.

 

10- Det officiella arbetssamarbetet Skandinavien – Afrika inom ENSA ska börja i mars 2010.

 

11- ENSA kommer att officiellt börja franchisera småföretag och affärsverksamhet under ENSAs namn från 15:e april  2010

 

12- Den officiella starten för importerandet av afrikanska varor till Skandinaviska länder blir 15:e maj 2010. Importen ska inkludera mineralier och råvaror. ENSA- Företagsgrupper ska se över projekten som det innefattar för att föra fram det ekonomiska nätverket Skandinavien – Afrika.

 

Detta är den planerade tidsplanen efter undersökningar som ENSA- Företagsprojekt gjort. Dock kan inte tiden specificeras.

 

Vad arbetet ska fokusera sig på

 

ENSA- Företagsgruppers arbete ska under den närmaste framtiden fokusera sig på etablera ENSA- ägda gruvbolag i Afrika. Att skapa nya investeringsområden för Skandinaviska storföretag i samarbete med ENSA- Företagsgrupper. ENSA ska förse med maskiner för gruvprojekt. ENSA ska arbeta för att upprätta partnerskap förvaltnings protokoll med alla intresserade småföretag och affärsverksamheter för ett samarbete med att utveckla ekonomiska tillväxt i gruvdrift.

 

ENSA- Kommersiella nätverk ska för att komma ut i media börja publicera en publikation kallad (NE) The Nucleus of Economy. Det ska vara ansvarigt att publicera varje enskilt företags intressen och att göra reklam för deras produkter i ENSA- Företagsgruppers kommersiella nätverk.

 

 

Valutaplan

ENSA- företagsgrupp förvaltning trust ska etablera import- och exportaffärsverksamhet för att förmå Skandinaviska bolog att importera råmanterial och mineralier från Afrika såsom kopper, guld, diamanter, kobolt, naturgaser, uran, aluminium, stål, smaragder andra ädelstenar, andra metaller mm om de importerar i allmänhet från Afrika. Som beskrivits i stora drag i affärsplanen så ska ENSA- Company Groups projekt i sin helhet ge likvärdiga vinstförmåner som ska omvandlas till valuta under det första året.

 

Med vänliga hälsningar

 

Osaremhen Okodugha

0762-90 23 88

afrostability@gmail.com

Företagsledare ENSA- Företagsgrupp

 

5. Kurser

 

Viss utbildning anordnas i projektets reg. Projektet kommer då att behöva köpa in viss utrustning och material för utbildningsändamål. Hit räknas fem datorer, fem skrivare och övrigt utbildningsmaterial (bl. A litteraturen) samt föreläsningsarvoden.

 

-5 datorer `a 15. 000:-/st inkl. moms

75.000:-

-5 skrivare `a ca 5.000:-/ inkl. moms

25.000:-

-Utbildningsmatrial i form av litteratur

50.000:-

-Föreläsningsarvoden 150.000:-

 

Totalt                        300.000:-6. Personalutvecklig

Projektpersonalen kommer att behöva viss kompetensutveckling. Vilket kan innebära kostnader för resor, hotel, logi och även litteratur.

 

-Kompetensutveckling       50.000:-

 

7. Reklam, PR, marknadföringsinsatser.

Den konstnaden verka ha varit något överskattad.

 

-Marknadsföringssinsatser, reklam/PR     35.000:-

 

8. Dokumentation, utvärdering, rapport och uppföljning

 

Projektet kommer att dokumenteras och utvärderas. En dokumentationsrapport på ca. 20-30 sidor kommer att publiceras och spridas ut. Här nedan ges en kostnad för tryckning och distribution av ca . 100 rapporter. Dessutom räknas arvode för en extern dokumenterare/ utvärderare som kopplas till projektet.

 

-Dokumentation och rapport                    50.000:-

 

BUDGETEN SAMMANLAGT

 

-Projektets aktivitetslokal

         300.000:-

 

-Inredning av lokalen (möbler)

40.000:-

 

-Administration och driftkonstnader

    1.133.075.000:-

          

-Kurser i projektets regi

     42.014.000:-

 

-Personalutvecklig

          300.000:-

 

-Reklam och PR

50.000:-

 

-Dokumentation/utvärderare och repport

35.000:-

 

-Övriga kostnader

50.000:-

 

-Summa kostnader för projektet

15.000:-

 

 

 

 

Sökt belopp

75 000:-

 

Resterande belopp söker vi från länsarbetsnämnden och kummunen.                      950.000:-

 

För ytterligare frågor kontakta:

Osaremhen Okodugha på telefon

0762-90 23 88.

afrostability@gmail.com

 

Med vänlig hälsningar

 

Osarmhen Okodugha

Ordförande Executive Intelligence Africa Economy Council – EIAEC Stockholm

 

 

 

RESULTATET

 

Bilaga 3

 

Resultatet av de här idéer del kommer att bidra till Svenska ekonomi forskning i samhället och upphöra svenskar kultur i Sverige internationellt och i hela världen.

 

Projektet metod

 

Om vi pratar om ekonomi forskning det gäller att utveckla produkt som kan bli resultatet från abetsworkshop till ex. Från projektet Bilaga No. 1

 

bilaga No. 2 egen kurs som vi pratar om delta gäller om abetsworkshop för att underlätta finansiering och etablering i principen av praktiken inte bara teorin.

 

 

 

3hantverk arbtsworkshop kommer att hjälpa i pricipen kvinnor för att utveckla produkter och varor som folket behöver. Likasom vasor blomor disign, heng åron, hals band, intyg disign, för Afrikanska kläder model show för att upphöja Afrikanska still kläder som är nytt i hella skandinavien i samarbetar med Afrikanska disign i Afrika. De som kommer att delta i den här typen av arbetsworkshop och verksamhet kommer att vara självstandigt i affärsverksamhet som vi har serked att detta kan bidra i samhelet och minska arbetslösheten i sverige.

4Kultur utbyte arbetsworkshop kommer att skapa kultur integration mellan olika folket och individ och till att hälpa ungdomar med olika kultursverksamhet som konst, teater, musik och sport. I kultur arbetsworkshop de som delta kommer att lära sig olika type av musik på instälet från Afrika och från arbetsworkshop det för starta uppträdande företag som vi tror att det kan hjälpa till alla som ha taleng att atarta job till att utveckla internationell industriella i samhelet och det kommer att minska arbetslösheten.

 

Bilaga av EIAEC projekt

 

bilaga No. 4

 

Förklarning av projekt beskriving och arbetsworkshop.

 

I följande av mötet hade 06-03 2009

 

Kommer vi att förklara typen av arbetsworkshop som kan hjälpa till att minska arbetslösheten i samhelet och bidra till i den svenska samhäll.

 

Metod

 

Metoden av arbetsworkshop kommer att bli olika typ av verksamhet.

 

1Disign och interia disign som passar till alla och Afrikanska intyg trykare, och utveckling av produkt till folket.

2Mat arbetsworkshop liksom Afrikanska mat som kan importeras från Afrika. I den mat arbetsworkshop de som intresserade kommer att lär sig olika testmetoder mat fråm Afrika. Inriktning av den Arbetsworkshop det för att utveckla Afrikanska Restauranger och hjälpa till att skapa arbetet och minska arbetslösheten i samhället.